Sorry for any inconvenience

Sorry for any inconvenience

Pred pár týždňami som sa vrátil z Thajska. Bol to výlet  plnýžitkov a dobrodružstiev, o tom však niekedy inokedy. Taktiež to, ale bol výlet aj poučný. A o tom chcem hovoriť práve teraz.


Po ceste na plavbu na kajakoch cez mangrovnikové lesy sme museli spomaliť na jednom úseku, kvôli prácam na ceste. A na konci tohto úseku bola tabuľa, ktorá ma zaujala a vlastne, vďaka ktorej píšem tento blogový príspevok. Žiarivá tabuľa s nápisom “Sorry for any inconvenience” – čo by sme mohli preložiť ako Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti. Páči sa mi metafora, či skôr posolstvo, ktoré táto tabuľa v sebe skrýva. Aj my by sme si mali občas odpustiť za nepríjemnosti, ktoré sme sami sebe spôsobili. Namiesto písania zoznamu veci, ktoré ľutujeme ako som nedávno objavil na nejakom blogu, by sme mali napísať zoznam vecí, za ktoré si odpúšťame. Veď vtedy sme nevedeli veci, ktoré vieme dnes. Roky sme si nadávali za všetko možné a čo nám to prinieslo? Čo keby sme zmenili prístup a namiesto toho si proste odpustili? Áno nebude to ľahké a niektoré veci v našom živote možno bude ťažšie odpustiť, ale ťažké neznamená nemožné a dôležité je začať. Vyberme si jednu akokoľvek malú vec práve v tomto momente a odpustíme si za ňu a za všetky nepríjemnosti, ktoré nám spôsobila. A potom ďalšiu a ďalšiu až kým nepríde pokoj.


Už sme strávili mnoho času vojnou zo sebou samými – je načase uzavrieť mier.